Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060 Fax: +36 62 547 063


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.ECDL

Iskolánk, a SZTEJKI Eötvös József Gimnázium 2015. november 24-én, kedden rendezi Nyílt Napját. A Nyilt Nap megrendezésében közreműködik a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete.

A Nyílt Nap programja a következő:

8:30 órától 9:00 óráig, és az óraközi szünetekben: Az SZTE Konfuciusz Intézetének programjai.

9:00 órától: szabadon látogatható órák (a 2. órától az 5. óráig) 

 • angol, német, olasz, kínai nyelv
 • biológia, kémia
 • médiaismeret, informatika
 • magyar, történelem
 • matematika, fizika, földrajz
 • rajz, testnevelés

12:45 órától 13:30 óráig: Az SZTE Konfuciusz Intézetének programjai.

16:00 órától: Felvételi tájékoztató szülői értekezlet. A tájékoztatót tartják dr. Gera Tibor SZTEJKI főigazgató, Mohr Richárd SZTE Konfuciusz Intézet igazgató, Dr. Cao Hang SZTE Konfuciusz Intézet kínai igazgató.

Szeged és Térsége
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM,
Általános Iskola

OM 200 909

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2016–2017.

 

Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1.
Telefonszám 62/547-062
Fax 62/547-063
E-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap www.ejg-szeged.sulinet.hu
Igazgató neve / e-mail Dr. Gera Tibor
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pályaválasztási felelős neve Farkas Zoltán
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület Kódszám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő)
angol nyelv 001 nappali 4 17
magyar-történelem 002 nappali 4 17
biológia 003 nappali 4 17
média-informatika 004 nappali 4 17
általános tantervű fakultációs 005 nappali 4 68

Az intézmény iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára 2015. november 24-én (kedden) 8:30 órától bemutató órákat és 16:00 órától felvételi tájékoztató szülői értekezletet tartunk az intézmény főépületében (Szeged, Csongor tér 1.). Nyílt napunkon közreműködik a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete.

 


ANGOL NYELVI TAGOZAT
(kódszáma: 001)

1

Az itt tanulók négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, felkészülnek az emelt szintű angol nyelvi érettségire, hogy a gimnáziumi tanulmányaik alatt nyelvvizsgát is szerezzenek. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok is segítik, akik nemzetközi szerződés keretében érkeznek hozzánk az Amerikai Egyesült Államokból.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek a magyar nyelv és irodalom, történelem, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), a matematika, informatika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, testnevelés tantárgyak.

A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli vizsgát angol nyelvből. A szóbeli felvételi vizsga témaköreit, a részletes felvételi követelményeket és a felvételi pontszám megállapításának szabályait az intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

MAGYAR-TÖRTÉNELEM TAGOZAT (kódszáma: 002)

5

Ezen a tagozaton négy évig emelt óraszámban oktatjuk a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyakat, felkészítve tanulóinkat az emelt szintű érettségi vizsgára és a felsőfokú továbbtanulásra, elsősorban az egyetemek humán szakjaira, bölcsész és jogi karra, óvó- és tanítóképző, tanárképző főiskolákra.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok is segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), a matematika, informatika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, testnevelés tantárgyak.

A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli vizsgát magyar nyelv és irodalomból. A szóbeli felvételi vizsga témaköreit, a részletes felvételi követelményeket és a felvételi pontszám megállapításának szabályait az intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza.

Felvehetők létszáma: 17 fő

BIOLÓGIA TAGOZAT (kódszáma: 003)

11

A tanulók gimnáziumi tanulmányaik alatt négy éven keresztül, emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel biológia tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára és a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulásra. Célunk, hogy az elsajátított ismeretek segítségével a tanulók elsősorban orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, természet- és környezetvédelmi szakirányban eredményesen továbbtanulhassanak.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek a magyar nyelv és irodalom, történelem, az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok is segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), a matematika, informatika, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, testnevelés tantárgyak.

A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli vizsgát biológiából. A szóbeli felvételi vizsga témaköreit, a részletes felvételi követelményeket és a felvételi pontszám megállapításának szabályait az intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

 

MÉDIA-INFORMATIKA TAGOZAT (kódszáma 004)

29

A tagozaton tanulók 9-10. évfolyamon emelt óraszámban tanulják az informatikát, felkészülnek az előrehozott érettségi vizsgára. A következő két évben emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára, elsajátítják a kommunikációelmélet alapjait, megismerkednek a korszerű média világával, így kellő alapot szereznek a szakirányú továbbtanulásra, elsősorban informatikai, kommunikáció- és médiatudományi szakokon.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok is segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), az informatika, a matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés tantárgyak.

A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli vizsgát informatikából. A szóbeli felvételi vizsga témaköreit, a részletes felvételi követelményeket és a felvételi pontszám megállapításának szabályait az intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

 

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ FAKULTÁCIÓS TAGOZAT (kódszám: 005)

13

Az itt tanulók felkészülnek a felsőfokú továbbtanulásra, illetve az érettségire épülő szakképzésbe történő bekapcsolódásra. A tanulók választhatnak a rajz, és a testnevelés fakultációk közül, melyeket négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják és így felkészülnek az emelt szintű érettségire, valamint a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek a magyar nyelv és irodalom, történelem, az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok is segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), a matematika, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, testnevelés tantárgyak.

A tanulók felvétele írásbeli felvételi vizsga és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli elbeszélgetés keretében beszámolnak érdeklődésükről, eredményeikről, továbbtanulási terveikről. A részletes felvételi követelményeket és a felvételi pontszám megállapításának szabályait az intézményünk honlapjáról letölthető részletes felvételi tájékoztató tartalmazza.

Felvehetők létszáma: 68 fő.

 

Valamennyi tagozatra vonatkozó közös információk

 

Jelentkezési határidő: 2016. február 12.

Kollégiumi elhelyezés: van.

Első idegen nyelv (amelyet a tanuló általános iskolában már tanult): angol, német vagy olasz

Idegen nyelvek, melyek közül még egyet az angol mellett meg kell jelölni a jelentkezéskor:
német, francia, olasz, szerb vagy kínai.

Harmadik idegen nyelvként választható: szerb vagy kínai

A kínai nyelv oktatása a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetével együttműködve, angol nyelven folyik.

Emelt szintű érettségire felkészítés 11. évfolyamtól abból az idegen nyelvből választható, amelyet a tanuló 9–10. évfolyamon már tanult.

Emelt szintű és középszintű érettségi: Tanulói jogviszonyban azokból a tantárgyakból lehet intézményünkben emelt szintű vagy középszintű érettségire jelentkezni, amelyeket a tanuló az érettségire jelentkezés évében a megjelölt szinten tanul.

A közös központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2015. december 8.

A szóbeli vizsga témakörei, kérdései és a szóbeli vizsga értékelésének szempontjai valamint a felvételi előkészítő foglalkozások időpontjai megtalálhatóak az alábbi oldalon.

 

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám

62/547-062

Fax

62/547-063

E-mail

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Igazgató neve / e-mail

Dr. Gera Tibor
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pályaválasztási felelős neve

Farkas Zoltán
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 • Felvételi előkészítők


7A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium (6723 Szeged, Csongor tér 1.) az intézmény iránt érdeklődő 8. évfolyamos tanulók számára ingyenes felvételi előkészítőt szervez a 2016/17. tanévre:

 

Közös felvételi írásbelire előkészítők:

 • magyar nyelv és irodalom (kedd 15.00 óra)
 • matematika (csütörtök 15.00 óra)

 

Tagozatainkra felvételi szóbelire előkészítők:

 • angol nyelv (hétfő 15.00 óra)
 • humán tagozat (kedd 16.00 óra)
 • média informatika (szerda 15.00 óra)
 • biológia (péntek 15.00 óra)

 

A foglakozások szeptember 21-től kezdődnek és 45 perc időtartamúak. A foglalkozásokba később is be lehet kapcsolódni. A foglakozásokon rendszeresen résztvevő tanulók az iskolánk felvételijén előnyt élveznek.


Jelentkezni személyesen, telefonon (62/45-062 szám 12 titkársági mellékén) és e-mailben (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet:

 

 • Nyílt nap - 2015. november 24. (kedd)


Az órák 8.30-tól látogathatók, délután 16 órától tájékoztató szülői értekezletet tartunk, melyre minden intézményünk iránt érdeklődőt várunk.

 

Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás

Iskolánkban a közoktatási törvény és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve szerint szervezett kiegészítő kisebbségi oktatás folyik, ennek keretében szerb nyelvoktató kisebbségi tagozat működik. A tagozat az ide jelentkező tanulókat felkészíti – a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, valamint a nemzetiségi nyelv érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján – szerb nemzetiségi nyelvből középszintű érettségi vizsgára.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a pedagógiai programot 2004. október 29. napján tartott ülésén, 783/2004. (X. 29.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.

 

Képek iskolánk életéből

randomkep- (57).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (44).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (64).jpg

Copyright © 2016 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .