Skip to content

Betűméret növelése Normál betűméret Betűméret csökkentése default szín brick szín green szín
Nyolcadikosoknak
Felvételi kilencedik évfolyamra

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJÁRÓL

Az alábbiakban olvasható az intézményünkbe jelentkezett 8. évfolyamos tanulók azonosító száma növekvő számsorrendben, jelenlegi iskolájuk, a szóbeli felvételi vizsga időpontja, vizsgatárgya(i) a vizsgabizottság számának megjelölésével. A 11 jegyű, általában 7-es számmal kezdődő tanulói azonosító szám megtalálható a tanuló diákigazolványán is. A tanulók név szerinti időbeosztását megküldtük az érintett általános iskoláknak is.

A vizsga helyszíne:  SZTEJKI Eötvös József Gimnázium , Szeged, Csongor tér 1.

 Kérjük a vizsgázók a számukra kijelölt vizsganapon 13:30-ra jelenjenek meg a vizsga helyszínén, ellenőrző könyvet és személyazonosításra alkalmas iratot (diákigazolványt, személyi igazolványt vagy útlevelet) hozzanak magukkal.

A szóbeli vizsga kiírásával kapcsolatos esetleges kérdéseik esetén a 62/547-062 telefonszámon, illetve az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen adunk további tájékoztatást.

Sikeres vizsgázást és felvételt kívánunk!

Bővebben...
 
Jelentkezési lap központi felvételi vizsgára

Kedves felvételzők!

Az alábbi linkről tölthető le a jelentkezési lap központi felvételi vizsgára: icon Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

 
Felvételi előkészítő és Nyílt nap

Felvételi előkészítők és Nyílt nap

 • Felvételi előkészítők 

7A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium (6723 Szeged, Csongor tér 1.) az intézmény iránt érdeklődő 8. évfolyamos tanulók számára ingyenes felvételi előkészítőt szervez a 2015/16. tanévre:

 • angol nyelv (hétfő 15.00 óra)
 • magyar nyelv és irodalom/történelem (kedd 15.00 óra)
 • matematika (csütörtök 15.00 óra)
 • biológia (péntek 15.00 óra)

A foglakozások szeptember 22-től kezdődnek és 45 perc időtartamúak. A foglalkozásokba később is be lehet kapcsolódni. A foglakozásokon rendszeresen résztvevő tanulók a felvételin előnyt élveznek.


 • Nyílt nap - 2014. november 25. 

Az órák 8.30-tól látogathatók, délután 16 órától tájékoztató szülői értezeletet tartunk, melyre minden intézményünk iránt érdelődőt várunk. 
Felvételi tájékoztató

Szeged és Térsége
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM,
Általános Iskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2015–2016.

 

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám

62/547-062

Fax

62/547-063

E-mail

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Igazgató neve / e-mail

Dr. Gera Tibor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Pályaválasztási felelős neve

Farkas Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

angol nyelv

01

nappali

4

34

magyar-történelem

02

nappali

4

17

biológia

03

nappali

4

17

média-informatika

04

nappali

4

17

általános tantervű fakultációs

05

nappali

4

51

 

A szóbeli felvételi vizsgák időpontja:
2015. február 17. (kedd) 14.00 óra
2015. február 19. (csütörtök) 14.00 óra
A felvételizők szóbeli vizsgára történő beosztásáról
a jelentkezőket írásban értesítjük.

A pályaválasztási adatlapot és a fontosabb (felvételi vizsgák időpontjai) dátumokat az alábbi dokumentum tartalmazza:

icon Pályaválasztási adatlap 2015/2016 (78.08 kB 2014-09-10 10:49:57)

  

 • 1. ANGOL NYELVI TAGOZAT (kódszáma: 01)

1

Az itt tanulók négy éven keresztül heti 5 és 6 órában tanulják az angol nyelvet, így képessé válhatnak arra, hogy a gimnáziumi tanulmányaik alatt nyelvvizsgát is szerezzenek. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok is segítik. A harmadik és negyedik évben (11-12. osztályban) a tagozaton tanulók választhatják a magyar, történelem, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyak emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 34 fő.

    

 • 2. MAGYAR-TÖRTÉNELEM TAGOZAT (kódszáma: 02)


5

Ez az iskolatípus négy évig az általános gimnáziumi képzés mellett emelt óraszámban oktatja a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyakat, felkészítve tanulóinkat a felsőfokú szakirányú továbbtanulásra (elsősorban az egyetemek humán szakjaira, bölcsész és jogi karra, óvó- és tanítóképző, tanárképző főiskolákra). A harmadik és negyedik évben (11-12. osztályban) az itt tanuló választhatja az angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyak emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 17 fő

     

 • 3. BIOLÓGIA TAGOZAT (kódszáma: 03)

11

A tagozat képzési célja, hogy a tanulók gimnáziumi tanulmányaik alatt készüljenek fel a felsőoktatási intézményekbe történő - főként szakirányú – továbbtanulásra. Célunk, hogy az elsajátított ismeretek segítségével a tanulók orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, természet- és környezetvédelmi szakirányú, vagy bármely más felsőfokú oktatási intézményben eredményesen továbbtanulhassanak.

A tagozaton a diákok négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják a biológia tantárgyat, mellette a harmadik (11.) évtől emelt szintű érettségire való felkészítést választhatnak a fizika, kémia, magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, testnevelés, vagy művészetek tantárgyból.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

   

 • 4. MÉDIA-INFORMATIKA TAGOZAT (kódszáma: 04)

29

A tagozaton az első két évben (9-10. évfolyamon) emelt óraszámban tanulják diákjaink az informatikát, majd a kellő jártasság megszerzését követően a következő két évben heti 4 órában a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretében elsajátítják a kommunikációelmélet alapjait, megismerkednek a korszerű média világával. Így kellő alapot szereznek a szakirányú (pl. informatikai, kommunikáció- és médiatudományi szakokon történő) továbbtanulásra. A harmadik évtől (11. évfolyamtól) az itt tanulók is választhatják a magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

  

 • 5. ÁLTALÁNOS TANTERVŰ FAKULTÁCIÓS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS TAGOZAT (kódszáma: 05)

12

Elsősorban felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra készít fel. A tanulók az első (9.) osztálytól kezdve választhatnak a rajz, és a testnevelés fakultációk közül. A harmadik (11.) gimnáziumi osztálytól a magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyakból emelt szintű képzésen vehetnek részt, így készülve fel az emelt szintű érettségi vizsgára. Az érettségi vizsga mellett szakkör keretében lehetőség van az iskolában az ECDL számítógép-kezelői vizsga letételére.

Felvehetők létszáma: 51 fő.

 

Valamennyi tagozatra vonatkozó közös információk

Jelentkezési határidő: 2015. február 13.

Kollégiumi elhelyezés: van.

Idegen nyelvek, melyek közül még egyet az angol mellett meg kell jelölni: német, francia, olasz, szerb vagy kínai.

Felvételi követelmények: A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen 200 pont, ebből a közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető, a legmagasabb hozott pontszám, és a szóbeli meghallgatáson szerezhető legmagasabb pontszám 50-50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe

 • az általános tantervnél, a humán és az angol nyelvi tagozaton a magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból,
 • biológia tagozaton a magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia tantárgyakból,
 • a média-informatika tagozaton magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika (számítástechnika) tantárgyakból.

Egyéb tudnivalók: Az iskolai nyelvoktatást angol, kínai nyelvekből anyanyelvi lektorok segítik.

A szóbeli vizsga témakörei és kérdései, továbbá a szóbeli vizsga értékelésének szempontjai megtalálhatóak az intézmény honlapján.(www.ejg-szeged.sulinet.hu)

 

 
2015/2016-ös tanév induló osztályai

2015/2016-ös tanévben, osztályainkban az alábbi tagozatokat indítjuk:

 • Angol nyelvi tagozat
 • Humán tagozat (magyar-történelem)
 • Biológia tagozat
 • Média-informatika tagozat
 • Általános tantervű fakultációs osztály
  • testnevelés fakultáció
  • rajz fakultáció

Nyílt napot 2014. november 25-én (kedd) tartunk:

 • Délelőtt 8:30-tól első 5 óra szabadon látogatható
 • Délután 16:00-tól tájékoztató szülői értekezlet lesz
 
Felvételi eredmények
2015. április 23. csütörtök, 08:00

Felvételi eredmények

A 2015/2016. tanévben induló 9. osztályokba felvett tanulók

Bővebben...
 
Szerb nyelvoktató kisebbségi tagozat

Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás

Iskolánkban a közoktatási törvény és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve szerint szervezett kiegészítő kisebbségi oktatás folyik, ennek keretében szerb nyelvoktató kisebbségi tagozat működik. A tagozat az ide jelentkező tanulókat felkészíti – a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, valamint a nemzetiségi nyelv érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján – szerb nemzetiségi nyelvből középszintű érettségi vizsgára.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a pedagógiai programot 2004. október 29. napján tartott ülésén, 783/2004. (X. 29.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.