Skip to content

Betűméret növelése Normál betűméret Betűméret csökkentése default szín brick szín green szín
Nyolcadikosoknak
Felvételi kilencedik évfolyamra

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJÁRÓL

Az alábbiakban olvasható az intézményünkbe jelentkezett 8. évfolyamos tanulók azonosító száma növekvő számsorrendben, jelenlegi iskolájuk, a szóbeli felvételi vizsga időpontja, vizsgatárgya(i) a vizsgabizottság számának megjelölésével. A 11 jegyű, általában 7-es számmal kezdődő tanulói azonosító szám megtalálható a tanuló diákigazolványán is. A tanulók név szerinti időbeosztását megküldtük az érintett általános iskoláknak is.

A vizsga helyszíne:  SZTEJKI Eötvös József Gimnázium , Szeged, Csongor tér 1.

 Kérjük a vizsgázók a számukra kijelölt vizsganapon 13:30-ra jelenjenek meg a vizsga helyszínén, ellenőrző könyvet és személyazonosításra alkalmas iratot (diákigazolványt, személyi igazolványt vagy útlevelet) hozzanak magukkal.

A szóbeli vizsga kiírásával kapcsolatos esetleges kérdéseik esetén a 62/547-062 telefonszámon, illetve az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen adunk további tájékoztatást.

Sikeres vizsgázást és felvételt kívánunk!

Bővebben...
 
Jelentkezési lap központi felvételi vizsgára

Kedves felvételzők!

Az alábbi linkről tölthető le a jelentkezési lap központi felvételi vizsgára: icon Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

 
Felvételi előkészítő és Nyílt nap

Felvételi előkészítők és Nyílt nap

 • Felvételi előkészítők 

7A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium (6723 Szeged, Csongor tér 1.) az intézmény iránt érdeklődő 8. évfolyamos tanulók számára ingyenes felvételi előkészítőt szervez a 2015/16. tanévre:

 • angol nyelv (hétfő 15.00 óra)
 • magyar nyelv és irodalom/történelem (kedd 15.00 óra)
 • matematika (csütörtök 15.00 óra)
 • biológia (péntek 15.00 óra)

A foglakozások szeptember 22-től kezdődnek és 45 perc időtartamúak. A foglalkozásokba később is be lehet kapcsolódni. A foglakozásokon rendszeresen résztvevő tanulók a felvételin előnyt élveznek.


 • Nyílt nap - 2014. november 25. 

Az órák 8.30-tól látogathatók, délután 16 órától tájékoztató szülői értezeletet tartunk, melyre minden intézményünk iránt érdelődőt várunk. 
Felvételi tájékoztató

Szeged és Térsége
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM,
Általános Iskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2015–2016.

 

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám

62/547-062

Fax

62/547-063

E-mail

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Igazgató neve / e-mail

Dr. Gera Tibor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Pályaválasztási felelős neve

Farkas Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

angol nyelv

01

nappali

4

34

magyar-történelem

02

nappali

4

17

biológia

03

nappali

4

17

média-informatika

04

nappali

4

17

általános tantervű fakultációs

05

nappali

4

51

 

A szóbeli felvételi vizsgák időpontja:
2015. február 17. (kedd) 14.00 óra
2015. február 19. (csütörtök) 14.00 óra
A felvételizők szóbeli vizsgára történő beosztásáról
a jelentkezőket írásban értesítjük.

A pályaválasztási adatlapot és a fontosabb (felvételi vizsgák időpontjai) dátumokat az alábbi dokumentum tartalmazza:

icon Pályaválasztási adatlap 2015/2016 (78.08 kB 2014-09-10 10:49:57)

  

 • 1. ANGOL NYELVI TAGOZAT (kódszáma: 01)

1

Az itt tanulók négy éven keresztül heti 5 és 6 órában tanulják az angol nyelvet, így képessé válhatnak arra, hogy a gimnáziumi tanulmányaik alatt nyelvvizsgát is szerezzenek. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok is segítik. A harmadik és negyedik évben (11-12. osztályban) a tagozaton tanulók választhatják a magyar, történelem, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyak emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 34 fő.

    

 • 2. MAGYAR-TÖRTÉNELEM TAGOZAT (kódszáma: 02)


5

Ez az iskolatípus négy évig az általános gimnáziumi képzés mellett emelt óraszámban oktatja a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyakat, felkészítve tanulóinkat a felsőfokú szakirányú továbbtanulásra (elsősorban az egyetemek humán szakjaira, bölcsész és jogi karra, óvó- és tanítóképző, tanárképző főiskolákra). A harmadik és negyedik évben (11-12. osztályban) az itt tanuló választhatja az angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyak emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 17 fő

     

 • 3. BIOLÓGIA TAGOZAT (kódszáma: 03)

11

A tagozat képzési célja, hogy a tanulók gimnáziumi tanulmányaik alatt készüljenek fel a felsőoktatási intézményekbe történő - főként szakirányú – továbbtanulásra. Célunk, hogy az elsajátított ismeretek segítségével a tanulók orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, természet- és környezetvédelmi szakirányú, vagy bármely más felsőfokú oktatási intézményben eredményesen továbbtanulhassanak.

A tagozaton a diákok négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják a biológia tantárgyat, mellette a harmadik (11.) évtől emelt szintű érettségire való felkészítést választhatnak a fizika, kémia, magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, testnevelés, vagy művészetek tantárgyból.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

   

 • 4. MÉDIA-INFORMATIKA TAGOZAT (kódszáma: 04)

29

A tagozaton az első két évben (9-10. évfolyamon) emelt óraszámban tanulják diákjaink az informatikát, majd a kellő jártasság megszerzését követően a következő két évben heti 4 órában a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretében elsajátítják a kommunikációelmélet alapjait, megismerkednek a korszerű média világával. Így kellő alapot szereznek a szakirányú (pl. informatikai, kommunikáció- és médiatudományi szakokon történő) továbbtanulásra. A harmadik évtől (11. évfolyamtól) az itt tanulók is választhatják a magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

  

 • 5. ÁLTALÁNOS TANTERVŰ FAKULTÁCIÓS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS TAGOZAT (kódszáma: 05)

12

Elsősorban felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra készít fel. A tanulók az első (9.) osztálytól kezdve választhatnak a rajz, és a testnevelés fakultációk közül. A harmadik (11.) gimnáziumi osztálytól a magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyakból emelt szintű képzésen vehetnek részt, így készülve fel az emelt szintű érettségi vizsgára. Az érettségi vizsga mellett szakkör keretében lehetőség van az iskolában az ECDL számítógép-kezelői vizsga letételére.

Felvehetők létszáma: 51 fő.

 

Valamennyi tagozatra vonatkozó közös információk

Jelentkezési határidő: 2015. február 13.

Kollégiumi elhelyezés: van.

Idegen nyelvek, melyek közül még egyet az angol mellett meg kell jelölni: német, francia, olasz, szerb vagy kínai.

Felvételi követelmények: A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen 200 pont, ebből a közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető, a legmagasabb hozott pontszám, és a szóbeli meghallgatáson szerezhető legmagasabb pontszám 50-50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe

 • az általános tantervnél, a humán és az angol nyelvi tagozaton a magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból,
 • biológia tagozaton a magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia tantárgyakból,
 • a média-informatika tagozaton magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika (számítástechnika) tantárgyakból.

Egyéb tudnivalók: Az iskolai nyelvoktatást angol, kínai nyelvekből anyanyelvi lektorok segítik.

A szóbeli vizsga témakörei és kérdései, továbbá a szóbeli vizsga értékelésének szempontjai megtalálhatóak az intézmény honlapján.(www.ejg-szeged.sulinet.hu)

 

 
2015/2016-ös tanév induló osztályai

2015/2016-ös tanévben, osztályainkban az alábbi tagozatokat indítjuk:

 • Angol nyelvi tagozat
 • Humán tagozat (magyar-történelem)
 • Biológia tagozat
 • Média-informatika tagozat
 • Általános tantervű fakultációs osztály
  • testnevelés fakultáció
  • rajz fakultáció

Nyílt napot 2014. november 25-én (kedd) tartunk:

 • Délelőtt 8:30-tól első 5 óra szabadon látogatható
 • Délután 16:00-tól tájékoztató szülői értekezlet lesz
 
Szerb nyelvoktató kisebbségi tagozat

Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás

Iskolánkban a közoktatási törvény és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve szerint szervezett kiegészítő kisebbségi oktatás folyik, ennek keretében szerb nyelvoktató kisebbségi tagozat működik. A tagozat az ide jelentkező tanulókat felkészíti – a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, valamint a nemzetiségi nyelv érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján – szerb nemzetiségi nyelvből középszintű érettségi vizsgára.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a pedagógiai programot 2004. október 29. napján tartott ülésén, 783/2004. (X. 29.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.

 
Felvételi jegyzék

  

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában 2015. március 16-17-én van lehetőség.

  

Oktatási azonosító
(jelige)
Angol nyelv (001) Magyar-történelem (002) Biológia (003) Média-informatika (004) Általános tantervű (005)
Összes pont SORREND Összes pont SORREND Összes pont SORREND Összes pont SORREND Összes pont SORREND
54327847592 105 52.
71380362195 130 3.
71394214238 148 13. 149 26. 146 13.
71396649717 138 30.
71426990708 86 153.
71448915497
(EMŐKE03)
64 243.
71455161567 116 51. 75 209.
71489416487 76 204.
71491701174 164 5.
71510523821 105 52.
71515851422 162 7. 117 13.
71546993559
(G1450S)
101 68. 79 191.
71550637845 138 20. 98 83.
71579355504 115 51.
71587133117 113 35.
71588949492 168 9. 123 6.
71597480663 124 28. 81 179.
71621226891 147 12.
71648738745
(KÉK SZEM)
102 40.
71663476350 103 63.
71664972415 122 39.
71667414525 87 143.
71687622721 111 37. 72 220.
71699252374 128 35.
71703409967 105 66.
71704188332
(GYŐZELEM)
120 42.
71709856189 139 1.
71771991487 140 26. 93 110.
71772448160 105 66. 121 31. 120 42. 81 179.
71772448868 88 137.
71772456260 149 26. 103 63.
71772459692 97 72. 66 237.
71772461707 105 52.
71772462974
(RUDY)
148 13.
71780608376 63 246.
71783292540 83 55. 105 66.
71793547868
(FELVI75)
158 6.
71794852985
(PICI)
111 30.
71813401820 153 5.
71816980057 160 9.
71828142690
(777KINCS)
124 28. 89 128.
71843005613 77 200.
71852318475 158 6.
71883568983 103 63.
71941511756 105 52.
71944123534 98 83.
71947353028 115 18.
71964147954 137 22. 140 18. 97 90.
71969439441
(PÖTYI15)
115 34. 78 196.
71970370897 68 77. 50 263.
71974366121 132 27. 97 90.
71977399627 74 212.
71991080422 108 39.
71996435412 131 39. 102 66.
72026484339 0 -
72030256803 91 74. 64 243.
72038125951
(RENCSI20)
106 64. 69 228.
72150935490 111 59.
72165250074 54 259.
72172486069 88 137.
72183305680 120 48.
72204157002 105 52.
72218347493 132 37. 98 83.
72219437951 133 36. 85 158.
72238832593 128 40. 79 191.
72245279793 89 75. 121 31.
72301733817 86 153.
72327763884 99 76.
72328492383 170 3.
72347814962 156 10.
72386664088 142 22. 103 63.
72402917034 80 186.
72412413096 157 14. 110 32.
72467738379
(BIMBÓ)
129 33. 86 153.
72469462896 112 57.
72496400030 86 153.
72526005337 117 49. 77 200.
72534360231 134 23.
72540937634 103 67. 117 43. 124 37. 87 142.
72541935124 113 54.
72557860641 115 53. 80 186.
72565867342 95 104.
72566818244 77 56. 114 54. 69 228.
72567132437 86 153.
72578442062 68 234.
72590182886 81 179.
72595565422 120 48. 89 128.
72641042534 61 250.
72680187890 159 4. 119 10.
72685995413 97 72.
72715432861 96 97.
72763774740 126 41. 79 191.
72834892651 98 83.
72845636909 75 209.
72883510170 88 137.
72928973345 82 171.
72941098672 135 35. 141 14. 106 44.
72958114996 93 110.
72966246363 59 253.
72991587084
(0307)
92 113.
72999839624 145 15. 110 32.
73002040947 81 179.
73023887395 114 54. 81 179.
73033174599
(HUN2000)
89 128.
73041187214 110 60.
73051962689 75 209.
73054500848 117 47. 73 218.
73092467720 67 78. 64 243.
73099261441 150 8. 107 41.
73114593406
(TROGIRO1)
143 17. 155 16. 108 39.
73119032649 105 66.
73150804623 82 171.
73189127748 102 66.
73206615029 89 128.
73211290229 108 49. 69 228.
73301252218 130 25.
73318663943
(MÁRK13)
0 -
73339494332 130 37.
73358345934 109 61. 71 222.
73418647263 72 220.
73429902883 97 90.
73442901326 97 90.
73454593285 98 83.
73503353841 142 32. 97 90.
73519890718
(7706)
131 28. 84 162.
73533708722 66 237.
73558828524 55 258.
73560119963 138 30. 118 12.
73608996972 107 50.
73627108039 107 63.
73669866642 114 54. 69 228.
73689851075 150 9.
73704110146 109 38. 117 47.
73798533386 111 30.
73811547697 147 17.
73818216604 108 39.
73851636281
(KRISZTI8)
126 43.
73855533442 108 49.
73859808720 89 128.
73879093725 95 71. 81 179.
73889937765 119 43.
73891693021 124 37.
73896593637 151 23.
73923099735 59 253.
73939486622 89 128.
73962386742 103 63.
73996783895 61 250.
74015194290
(SÜTŐTÖK)
82 171.
74137680335 93 73. 73 218.
74142029680 0 -
74187212770 85 158.
74190136966 163 6. 118 12.
74207747730 95 104.
74242241446 132 27. 82 171.
74258089619 115 18.
74261546639 136 23.
74273638537 156 7. 121 8.
74321841270 151 6.
74330894175 74 212.
74332967136 105 66.
74358407108 76 204.
74366592673 187 1.
74403053512 106 39.
74420865065 116 33. 80 186.
74453219850 116 51. 96 97.
74478563541 95 104.
74537997447 133 36.
74593600894 112 46. 68 234.
74596818599 94 106.
74598343996 132 27.
74633237946 129 33.
74702469788 104 68.
74711006669 85 158.
74734195807 92 113.
74752293996 137 31. 97 90.
74793549367 90 119.
74814967178 78 196.
74818294700
(CSONTIKA)
169 7.
74855312336 120 48. 143 31. 95 104.
74887001336
(MORDOG)
131 39. 96 97.
74922419555 77 200.
74975670505 152 22.
74980854085
(SMILE52)
127 39. 92 113.
75046077961 139 20. 93 110.
75049887366 156 15. 109 35.
75051468929 52 260.
75051791398
(ROLI20)
91 117.
75059818738 82 171.
75063647780 105 66. 117 32. 81 179.
75065441909 103 69.
75104685553 87 53.
75112109174 104 56.
75167339774 88 137.
75175339788
(SZIBI99)
50 263.
75181543615
(QUAD99)
83 165.
75191332866
(GÉP0914)
112 56. 138 20. 138 21. 100 71.
75213848202 107 63.
75230633768 50 263.
75243746811 135 24. 128 35. 89 128.
75265252513 130 30.
75266064966 0 - 162 12. 115 18.
75273819801
(8947ABCD)
127 41. 102 66.
75282817056 0 -
75283744947 150 9.
75315700116 161 13.
75320682592 84 162.
75321448852 140 26. 95 104.
75336994367 110 47.
75343786319 168 9.
75363872586 0 -
75411451697 65 239.
75443534412 86 153.
75444092431 100 70. 73 218.
75471887773 103 63.
75492982406 84 75.
75538338225
(MBÁLINT3)
162 1.
75551139325 121 40. 86 153.
75563892978 135 35. 99 76.
75584382742 83 165.
75595150844
(REMÉNY)
148 15. 111 30.
75638503840
(BAGCIKA)
141 33. 96 97.
75645064698 99 69. 68 234.
75650269391 172 5.
75662742191 97 70. 78 196.
75731324635 79 191.
75733812176 123 29. 87 142.
75752236703 144 20.
75800742721 170 2.
75821870062
(NG1026)
142 22. 157 3. 122 7.
75835499392 146 27.
75839876638 153 20. 107 41.
75844044909 115 18.
75844198656 95 73.
75851390532 129 33.
75918331442 135 35. 140 18.
75926526573 114 22.
75992542420 149 9. 112 25.
76002044271 0 -
76010806493 64 243.
76085153967 136 34.
76097137948
(PFV)
111 30.
76138409560 154 11. 159 2. 124 5.
76151012470 150 9.
76176927024 83 165.
76198689232 153 5.
76205746086
(SZMESI20)
0 - 0 -
76225732749 0 -
76249337711 103 63.
76299659894 120 48. 71 222.
76303398736 104 68.
76328711469 96 97.
76384907620 57 254.
76492090607 126 43.
76501135286 97 90.
76534777505 115 53. 120 42. 139 20. 99 76.
76559994786 95 104.
76580319321 88 137.
76595069593 171 2. 181 1. 182 2. 136 2.
76600848502 143 31.
76634398669 80 186.
76645356611 123 38. 77 200.
76696311917 111 59.
76729763872 149 14. 109 35.
76833129349 0 - 65 239.
76835274115 149 26. 113 24.
76847260023 147 17.
76861655615 68 234.
76875979704 84 162.
76940315884 55 258.
76963084723 89 128.
76966401243 115 51.
76994984085 117 47.
77023370075 0 - 0 -
77045424397 162 12. 0 -
77051555080 86 153.
77055836179 62 248.
77057720065 112 56. 118 44. 73 218.
77065670843 98 83.
77066736402 111 58. 79 191.
77101433592 41 265.
77120322021 88 137.
77151858018 98 83.
77170898802 0 -
77171865412 150 13. 137 22. 106 44.
77186841112 99 76.
77224250809 129 26. 144 29. 140 18.
77225983295 138 30. 101 68.
77241055728
(20000208)
153 20. 108 39.
77242040336 127 39. 85 158.
77301991801 89 128.
77305396400 167 4.
77306849064
(ELDORADO)
112 57.
77413556163 140 26. 152 22. 105 52.
77451039320 110 60. 84 162.
77458825278 112 36.
77481495476 135 35. 140 18. 104 56.
77493347977 79 76.
77513728289 126 41. 90 119.
77529631726 144 20.
77577498287 107 63. 116 49. 76 204.
77619239436 96 97.
77622778219 114 22.
77637186591 85 74.
77696539779 148 11.
77709112928 164 5.
77777521139 114 44.
77782172398 144 16. 104 56.
77788484928 115 18.
77817511518 63 246.
77831310681 114 22.
77851214646 78 196.
77861375560 68 234.
77880409895 148 13. 154 17.
77888717773 82 171.
77917164227 66 237.
77917248390 148 11.
77966044939 70 223.
78110551953
(TÖRPE)
171 2.
78135185314 91 117.
78144753887 80 186.
78169905450 99 76.
78172927262 133 24.
78188852921 93 73. 75 209.
78202973950 174 3.
78236249393
(BMX)
63 246.
78291406897
(BITÓ01MA)
69 228.
78319364115 153 20. 105 52.
78353690899
(07DOMI05)
106 44.
78432467264 109 35.
78435050278 96 97.
78440704292 111 58. 116 49. 86 153.
78467980679 161 8. 114 22.
78485849798
(C3POR2D2)
0 - 0 -
78503831715 80 186.
78516483421 135 35.
78523001676 100 71.
78535365242 110 60. 87 142.
78536568820 93 110.
78546273443 139 27. 144 29.
78579369235 166 3.
78582898503 47 264.
78681094877 130 30. 88 137.
78688643513 75 209.
78804473091 73 77. 56 255.
78861702601 145 18.
78894489399 73 218.
78929357255 113 55.
79002818898 109 61. 95 104.
79017595108
(0902)
73 218.
79023620298 119 10.
79054929867
(0222)
87 142.
79069982548 151 12.
79092268067 87 142.
79143825150
(20001103)
172 5. 127 4.
79227936046 142 18. 101 68.
79288033892
(DÓRI2000)
86 153.
79354740594 88 137.
79376383068 76 204.
79385539758 165 10.
79388116666 88 137.
79397806934 171 6.
79406989464
(KŐSZIKLA)
55 258.
79504582993 104 56.
79561012775 91 117.
79575718984 113 24.
79611131725
(VIPERA24)
91 117.
79646102997 86 153.
79664784222 84 54. 60 251.
79670729431 95 52. 107 63. 74 212.
79680127910 140 26. 105 52.
79683928165 80 186.
79687661564 145 15. 100 71.
79691687861 85 158.
79730078768 94 106.
79742870677 68 77.
79773907870 148 13. 111 30.
79782669938 121 44. 81 179.
79807608518
(ROBB4554)
134 23.
79812608528 78 196.
79839159672 62 248.
79842043768 99 51.

Módosítás dátuma: 2015. március 05. csütörtök, 08:57