Skip to content

Betűméret növelése Normál betűméret Betűméret csökkentése default szín brick szín green szín
Nyolcadikosoknak
Felvételi kilencedik évfolyamra

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJÁRÓL

Az alábbiakban olvasható az intézményünkbe jelentkezett 8. évfolyamos tanulók azonosító száma növekvő számsorrendben, jelenlegi iskolájuk, a szóbeli felvételi vizsga időpontja, vizsgatárgya(i) a vizsgabizottság számának megjelölésével. A 11 jegyű, általában 7-es számmal kezdődő tanulói azonosító szám megtalálható a tanuló diákigazolványán is. A tanulók név szerinti időbeosztását megküldtük az érintett általános iskoláknak is.

A vizsga helyszíne:  SZTEJKI Eötvös József Gimnázium , Szeged, Csongor tér 1.

 Kérjük a vizsgázók a számukra kijelölt vizsganapon 13:30-ra jelenjenek meg a vizsga helyszínén, ellenőrző könyvet és személyazonosításra alkalmas iratot (diákigazolványt, személyi igazolványt vagy útlevelet) hozzanak magukkal.

A szóbeli vizsga kiírásával kapcsolatos esetleges kérdéseik esetén a 62/547-062 telefonszámon, illetve az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen adunk további tájékoztatást.

Sikeres vizsgázást és felvételt kívánunk!

Bővebben...
 
Jelentkezési lap központi felvételi vizsgára

Kedves felvételzők!

Az alábbi linkről tölthető le a jelentkezési lap központi felvételi vizsgára: icon Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

 
Felvételi előkészítő és Nyílt nap

Felvételi előkészítők és Nyílt nap

 • Felvételi előkészítők 

7A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium (6723 Szeged, Csongor tér 1.) az intézmény iránt érdeklődő 8. évfolyamos tanulók számára ingyenes felvételi előkészítőt szervez a 2015/16. tanévre:

 • angol nyelv (hétfő 15.00 óra)
 • magyar nyelv és irodalom/történelem (kedd 15.00 óra)
 • matematika (csütörtök 15.00 óra)
 • biológia (péntek 15.00 óra)

A foglakozások szeptember 22-től kezdődnek és 45 perc időtartamúak. A foglalkozásokba később is be lehet kapcsolódni. A foglakozásokon rendszeresen résztvevő tanulók a felvételin előnyt élveznek.


 • Nyílt nap - 2014. november 25. 

Az órák 8.30-tól látogathatók, délután 16 órától tájékoztató szülői értezeletet tartunk, melyre minden intézményünk iránt érdelődőt várunk. 
Felvételi tájékoztató

Szeged és Térsége
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM,
Általános Iskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2015–2016.

 

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám

62/547-062

Fax

62/547-063

E-mail

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Igazgató neve / e-mail

Dr. Gera Tibor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Pályaválasztási felelős neve

Farkas Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

angol nyelv

01

nappali

4

34

magyar-történelem

02

nappali

4

17

biológia

03

nappali

4

17

média-informatika

04

nappali

4

17

általános tantervű fakultációs

05

nappali

4

51

 

A szóbeli felvételi vizsgák időpontja:
2015. február 17. (kedd) 14.00 óra
2015. február 19. (csütörtök) 14.00 óra
A felvételizők szóbeli vizsgára történő beosztásáról
a jelentkezőket írásban értesítjük.

A pályaválasztási adatlapot és a fontosabb (felvételi vizsgák időpontjai) dátumokat az alábbi dokumentum tartalmazza:

icon Pályaválasztási adatlap 2015/2016 (78.08 kB 2014-09-10 10:49:57)

  

 • 1. ANGOL NYELVI TAGOZAT (kódszáma: 01)

1

Az itt tanulók négy éven keresztül heti 5 és 6 órában tanulják az angol nyelvet, így képessé válhatnak arra, hogy a gimnáziumi tanulmányaik alatt nyelvvizsgát is szerezzenek. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok is segítik. A harmadik és negyedik évben (11-12. osztályban) a tagozaton tanulók választhatják a magyar, történelem, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyak emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 34 fő.

    

 • 2. MAGYAR-TÖRTÉNELEM TAGOZAT (kódszáma: 02)


5

Ez az iskolatípus négy évig az általános gimnáziumi képzés mellett emelt óraszámban oktatja a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyakat, felkészítve tanulóinkat a felsőfokú szakirányú továbbtanulásra (elsősorban az egyetemek humán szakjaira, bölcsész és jogi karra, óvó- és tanítóképző, tanárképző főiskolákra). A harmadik és negyedik évben (11-12. osztályban) az itt tanuló választhatja az angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyak emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 17 fő

     

 • 3. BIOLÓGIA TAGOZAT (kódszáma: 03)

11

A tagozat képzési célja, hogy a tanulók gimnáziumi tanulmányaik alatt készüljenek fel a felsőoktatási intézményekbe történő - főként szakirányú – továbbtanulásra. Célunk, hogy az elsajátított ismeretek segítségével a tanulók orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, természet- és környezetvédelmi szakirányú, vagy bármely más felsőfokú oktatási intézményben eredményesen továbbtanulhassanak.

A tagozaton a diákok négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják a biológia tantárgyat, mellette a harmadik (11.) évtől emelt szintű érettségire való felkészítést választhatnak a fizika, kémia, magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, testnevelés, vagy művészetek tantárgyból.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

   

 • 4. MÉDIA-INFORMATIKA TAGOZAT (kódszáma: 04)

29

A tagozaton az első két évben (9-10. évfolyamon) emelt óraszámban tanulják diákjaink az informatikát, majd a kellő jártasság megszerzését követően a következő két évben heti 4 órában a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretében elsajátítják a kommunikációelmélet alapjait, megismerkednek a korszerű média világával. Így kellő alapot szereznek a szakirányú (pl. informatikai, kommunikáció- és médiatudományi szakokon történő) továbbtanulásra. A harmadik évtől (11. évfolyamtól) az itt tanulók is választhatják a magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés emelt óraszámú képzését is.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

  

 • 5. ÁLTALÁNOS TANTERVŰ FAKULTÁCIÓS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS TAGOZAT (kódszáma: 05)

12

Elsősorban felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra készít fel. A tanulók az első (9.) osztálytól kezdve választhatnak a rajz, és a testnevelés fakultációk közül. A harmadik (11.) gimnáziumi osztálytól a magyar, történelem, angol nyelv, 2. idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, testnevelés, művészetek tantárgyakból emelt szintű képzésen vehetnek részt, így készülve fel az emelt szintű érettségi vizsgára. Az érettségi vizsga mellett szakkör keretében lehetőség van az iskolában az ECDL számítógép-kezelői vizsga letételére.

Felvehetők létszáma: 51 fő.

 

Valamennyi tagozatra vonatkozó közös információk

Jelentkezési határidő: 2015. február 13.

Kollégiumi elhelyezés: van.

Idegen nyelvek, melyek közül még egyet az angol mellett meg kell jelölni: német, francia, olasz, szerb vagy kínai.

Felvételi követelmények: A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen 200 pont, ebből a közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető, a legmagasabb hozott pontszám, és a szóbeli meghallgatáson szerezhető legmagasabb pontszám 50-50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe

 • az általános tantervnél, a humán és az angol nyelvi tagozaton a magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból,
 • biológia tagozaton a magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia tantárgyakból,
 • a média-informatika tagozaton magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika (számítástechnika) tantárgyakból.

Egyéb tudnivalók: Az iskolai nyelvoktatást angol, kínai nyelvekből anyanyelvi lektorok segítik.

A szóbeli vizsga témakörei és kérdései, továbbá a szóbeli vizsga értékelésének szempontjai megtalálhatóak az intézmény honlapján.(www.ejg-szeged.sulinet.hu)

 

 
2015/2016-ös tanév induló osztályai

2015/2016-ös tanévben, osztályainkban az alábbi tagozatokat indítjuk:

 • Angol nyelvi tagozat
 • Humán tagozat (magyar-történelem)
 • Biológia tagozat
 • Média-informatika tagozat
 • Általános tantervű fakultációs osztály
  • testnevelés fakultáció
  • rajz fakultáció

Nyílt napot 2014. november 25-én (kedd) tartunk:

 • Délelőtt 8:30-tól első 5 óra szabadon látogatható
 • Délután 16:00-tól tájékoztató szülői értekezlet lesz
 
Felvételi eredmények
2015. április 23. csütörtök, 08:00

Felvételi eredmények

A 2015/2016. tanévben induló 9. osztályokba felvett tanulók


Oktatási azonosító Tanulmányi terület
71394214238   02 Humán tagozat
71448915497   05 Általános tantervű
71550637845   02 Humán tagozat
71579355504   04 Média-informatika tagozat
71597480663   02 Humán tagozat
71687622721   02 Humán tagozat
71772448160   01 Angol nyelvi tagozat
71964147954   05 Általános tantervű
71969439441   02 Humán tagozat
71977399627   05 Általános tantervű
71996435412   01 Angol nyelvi tagozat
72038125951   04 Média-informatika tagozat
72219437951   03 Biológia tagozat
72327763884   05 Általános tantervű
72386664088   01 Angol nyelvi tagozat
72526005337   01 Angol nyelvi tagozat
72557860641   01 Angol nyelvi tagozat
72565867342   05 Általános tantervű
72566818244   05 Általános tantervű
72578442062   05 Általános tantervű
72590182886   05 Általános tantervű
72595565422   01 Angol nyelvi tagozat
72641042534   05 Általános tantervű
72715432861   05 Általános tantervű
72763774740   03 Biológia tagozat
72845636909   05 Általános tantervű
72883510170   05 Általános tantervű
72958114996   05 Általános tantervű
72991587084   05 Általános tantervű
72999839624   02 Humán tagozat
73002040947   05 Általános tantervű
73023887395   04 Média-informatika tagozat
73054500848   04 Média-informatika tagozat
73211290229   03 Biológia tagozat
73358345934   05 Általános tantervű
73418647263   05 Általános tantervű
73503353841   03 Biológia tagozat
73560119963   01 Angol nyelvi tagozat
73669866642   04 Média-informatika tagozat
73704110146   02 Humán tagozat
73879093725   01 Angol nyelvi tagozat
73923099735   05 Általános tantervű
73996783895   05 Általános tantervű
74137680335   01 Angol nyelvi tagozat
74332967136   04 Média-informatika tagozat
74420865065   02 Humán tagozat
74453219850   01 Angol nyelvi tagozat
74593600894   03 Biológia tagozat
74752293996   01 Angol nyelvi tagozat
74814967178   05 Általános tantervű
75046077961   04 Média-informatika tagozat
75049887366   03 Biológia tagozat
75167339774   05 Általános tantervű
75181543615   05 Általános tantervű
75191332866   02 Humán tagozat
75213848202   01 Angol nyelvi tagozat
75265252513   04 Média-informatika tagozat
75266064966   03 Biológia tagozat
75321448852   01 Angol nyelvi tagozat
75343786319   03 Biológia tagozat
75444092431   04 Média-informatika tagozat
75563892978   03 Biológia tagozat
75584382742   05 Általános tantervű
75638503840   03 Biológia tagozat
75645064698   01 Angol nyelvi tagozat
75733812176   02 Humán tagozat
75752236703   01 Angol nyelvi tagozat
75839876638   03 Biológia tagozat
76010806493   05 Általános tantervű
76085153967   03 Biológia tagozat
76176927024   05 Általános tantervű
76303398736   04 Média-informatika tagozat
76492090607   01 Angol nyelvi tagozat
76501135286   05 Általános tantervű
76580319321   05 Általános tantervű
76595069593   01 Angol nyelvi tagozat
76833129349   05 Általános tantervű
76966401243   04 Média-informatika tagozat
76994984085   04 Média-informatika tagozat
77051555080   05 Általános tantervű
77055836179   05 Általános tantervű
77057720065   04 Média-informatika tagozat
77066736402   05 Általános tantervű
77120322021   05 Általános tantervű
77224250809   04 Média-informatika tagozat
77242040336   03 Biológia tagozat
77451039320   01 Angol nyelvi tagozat
77458825278   02 Humán tagozat
77709112928   01 Angol nyelvi tagozat
77777521139   03 Biológia tagozat
77817511518   05 Általános tantervű
78144753887   05 Általános tantervű
78169905450   05 Általános tantervű
78188852921   05 Általános tantervű
78319364115   03 Biológia tagozat
78435050278   05 Általános tantervű
78440704292   01 Angol nyelvi tagozat
78503831715   05 Általános tantervű
78536568820   05 Általános tantervű
78546273443   01 Angol nyelvi tagozat
78804473091   01 Angol nyelvi tagozat
78894489399   05 Általános tantervű
78929357255   04 Média-informatika tagozat
79002818898   01 Angol nyelvi tagozat
79017595108   05 Általános tantervű
79143825150   03 Biológia tagozat
79376383068   05 Általános tantervű
79385539758  03 Biológia tagozat
79680127910   01 Angol nyelvi tagozat
79742870677   04 Média-informatika tagozat
79782669938   01 Angol nyelvi tagozat

 
Szerb nyelvoktató kisebbségi tagozat

Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás

Iskolánkban a közoktatási törvény és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve szerint szervezett kiegészítő kisebbségi oktatás folyik, ennek keretében szerb nyelvoktató kisebbségi tagozat működik. A tagozat az ide jelentkező tanulókat felkészíti – a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, valamint a nemzetiségi nyelv érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján – szerb nemzetiségi nyelvből középszintű érettségi vizsgára.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a pedagógiai programot 2004. október 29. napján tartott ülésén, 783/2004. (X. 29.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.